Graag U en Meneer

Dijkstra staat bol van vermakelijkheden, opmerkelijke situaties en….. we verklappen natuurlijk niet alles, komt dat zien! Het blijspel speelt zich af in de secretarie van een kleine plattelandsgemeente en wel op de afdeling Burgerzaken.

Inhoudelijk

DALFSEN – Toneelvereniging de Kleine Kunst heeft voor het nieuwe seizoen weer een kraker van jewelste ingestudeerd. Het blijspel “Graag U en Meneer” geschreven door Harm Dijkstra staat bol van vermakelijkheden, opmerkelijke situaties en….. we verklappen natuurlijk niet alles, komt dat zien!
Het blijspel, uitgevoerd in drie bedrijven speelt zich af in de jaren 70 in de secretarie van een kleine plattelandsgemeente en wel op de afdeling Burgerzaken. Op het gemeentehuis heeft de secretaris de wind er goed onder. Hij duldt geen tegenspraak: zijn wil is wet. De burgemeester is na het overlijden van zijn vrouw niet meer zichzelf. Hij laat bijna alles op zijn beloop en de gemeentesecretaris maakt hier dankbaar gebruik van terwijl ook hij de nodige problemen kent. Ineens is daar overste Baksteen die een uiterst geheime militaire oefening aankondigt. Het gemeentehuis moet als crisiscentrum dienen en moet de hele nacht bemand blijven. Wie moet er ‘s nacht het gemeentehuis bemannen? Dit geeft spanningen tussen het personeel. Dan komt daar ook het prototype van een ambtenaar nog voorbij; niet veel haast alleen als het 5 uur is of tijd voor koffie. Deze ambtenaar heeft tevens diverse kleine problemen met drank en geld en mag zich ook graag met de gang van zaken bemoeien.
Als de bode dan ook nog dingen ziet die hij eigenlijk niet had moeten zien, maakt hij daar dankbaar gebruik van. En als ‘oes mam’, de moeder van de bode dan ook nog denkt dat het echt oorlog wordt….
Kortom, de elf spelers halen het uiterste uit de kast om u van een zeer vermakelijk stukje toneel te laten genieten.Dat ook het digitale tijdperk bij het toneel zijn intrede heeft gedaan is u misschien niet ontgaan. Inmiddels is de website www.dekleinekunstdalfsen.nl geheel vernieuwd en kunt u via de site kaarten reserveren. Ook zijn wij te volgen op twitter @DeKleineKunst en Facebook voor nieuws en wetenswaardigheden.De uitvoeringen vinden plaats in “De Overkant” te Dalfsen op vrijdag 31 januari, zaterdag 1, vrijdag 7 en tot slot zaterdag 8 februari 2014. De aanvang van alle avonden is 19.45 uur! De zaal is geopend vanaf 19.00 uur.

In de media